Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Sociálna poisťovňa zavádza priamu komunikáciu so zamestnávateľmi

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa zavádza jednoduchší spôsob komunikácie v rámci elektronických služieb, ktorý posilňuje bezpečnosť ochrany vzájomnej komunikácie a osobných údajov zasielaných do Sociálnej poisťovne.

Viditeľnou a praktickou novinkou pre používateľa e-Služieb bude sprístupnená poštová schránka (Inbox). Komunikácia prostredníctvom tejto schránky sa vždy začína zo strany Sociálnej poisťovne, na ktorú zamestnávateľ následne reaguje. V hornom menu e-Služieb sa nachádza položka SPRÁVY, pri ktorej sa v prípade doručenej správy zo Sociálnej poisťovne objaví červená ikonka s číslom, napr. 1 (čiže 1 doručená správa). Požívateľ po doručení takejto správy má možnosť priamo na ňu odpovedať a súčasne odoslať prílohy (dokumenty, doplnené dotazníky, formuláre a i.). Schránka slúži na jednoduché a bezpečné odoslanie informácie a prípadných príloh, o ktoré požiadala Sociálna poisťovňa. Zamestnávateľ nemá možnosť cez túto schránku vytvárať nové vlastné správy pre Sociálnu poisťovňu – na to slúži kontaktný formulár, ktorý je zverejnený na portáli e-Služby. Nová poštová schránka má aj možnosť notifikácie. Ak zamestnávateľ chce byť informovaný o doručenej pošte zo Sociálnej poisťovne bezprostredne po jej doručení, mal by si v nastaveniach e-Služieb doplniť e-mail. V takom prípade bude prostredníctvom neho ihneď informovaný o doručenej správe zo Sociálnej poisťovne, aj keď nie je práve prihlásený do e-Služieb.

Zdroj a ďalšie informáciehttps://www.socpoist.sk/aktuality-pozor--novinka--socialna-poistovna-zavadza-priamu-a-bezpecnejsiu-komunikaciu-so-zamestnavatelmi/48411s67737c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov