Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Sociálna poisťovňa pripomína študentom - sirotám postup pred začiatkom školského roka

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Pred začiatkom školského roka Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov, ktorí poberajú sirotský dôchodok a pokračujú v štúdiu, že voči Sociálnej poisťovni nemajú žiadne oznamovacie, ani iné povinnosti. Informáciu o tom, že naďalej pokračujú v štúdiu a sú zapísaní do ďalšieho ročníka, totiž SP poskytne ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu cez elektronický informačný systém. 

Výnimkou sú študenti škôl, ktoré neposkytujú údaje ministerstvu školstva (ide napríklad o školy patriace do pôsobnosti rezortov obrany a vnútra) a študenti – siroty, ktorí študujú v zahraničí. Študenti však môžu vo vlastnom záujme z dôvodu skoršieho vyplatenia dávky naďalej toto potvrdenie o štúdiu predkladať Sociálnej poisťovni.

Iná situácia je, ak študent štúdium v lete prerušil. Takýto študent prestáva byť od prerušenia štúdia nezaopatreným dieťaťom, a teda nemá nárok na výplatu sirotského dôchodku. Vyplácanie sirotského dôchodku sa obnoví opäť až po začatí štúdia, po predložení žiadosti o pokračovanie vo výplate sirotského dôchodku spolu s potvrdením o návšteve školy.

Za ukončenie štúdia sa pri vysokoškolákoch považuje termín štátnej záverečnej skúšky, pri stredoškolákoch Sociálna posledný deň letných prázdnin v záverečnom roku štúdia. Ukončením štúdia končí nárok na výplatu sirotského dôchodku.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-pripomina-studentom-sirotam-ich-postup-pred-zaciatkom-skolskeho-roka/48411s68874c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov