Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Sociálna poisťovňa - Ako eliminovať chyby pri vypĺňaní formulárov

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Chyby pri oznamovaní údajov a platení poistného patria k opakujúcim sa nedostatkom v komunikácii zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou. Sociálna poisťovňa v záujme zlepšenia komunikácie pripravila pre zamestnávateľov užitočnú pomôcku v podobe prezentácie. 

Prevedie ich jednotlivými situáciami a ukážkami správneho vypĺňania formulárov. Táto online prezentácia nahrádza v súčasnej pandemickej situácii semináre a školenia, ktoré momentálne nie je možné uskutočňovať prezenčne tak ako minulosti. Nachádza sa tu: Ako eliminovať chyby pri vypĺňaní formulárov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-zamestnavatelia--socialna-poistovna-pripravila-novy-manual-pre-spravne-vyplnanie-formularov/48411s69475c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov