Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Smernica o postupe pri prideľovaní príspevku na dopravu

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

21. júna 2021 nadobudla účinnosť Smernica č. 22/2021, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu.

Smernica upravuje postup pri predkladaní žiadosti o pridelenie príspevku na dopravu, prideľovaní príspevku na dopravu dieťaťa alebo žiaka uvedeného v § 4aa zákona a zúčtovaní príspevku na dopravu. Škola, ktorú navštevuje oprávnená osoba, predkladá žiadosť zriaďovateľovi školy.

Okresný úrad v sídle kraja po spracovaní údajov zo žiadostí jednotlivých zriaďovateľov škôl, vrátane údajov za školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti predloží ministerstvu údaje potrebné na rozpis príspevku na dopravu na nový školský rok spolu so zúčtovaním príspevku na dopravu.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/20307.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov