Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Smernica č. 75/2020 - počet pracovných miest obce a samosprávneho kraja pre odborné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v školstve

Kategória: Aktuality

Smernica s účinnosťou od 1. januára 2021 zvyšuje počet žiakov pripadajúcich na jedno pracovné miesto odborného zamestnanca obce, ktorý odborne zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v školstve. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo smernicu č. 75/2020, ktorou sa mení smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov v znení neskorších vnútorných aktov riadenia. 

Počet pracovných miest, na ktoré štát poskytne obci ako školskému úradu finančné prostriedky, sa v závislosti od počtu žiakov v základných školách určuje nasledovne:

 1. od 1 000 do 2 399 žiakov, jedno pracovné miesto,
 2. od 2 400 do 4 799 žiakov, dve pracovné miesta,
 3. od 4 800 do7 199 žiakov, tri pracovné miesta,
 4. od 7 200 do12 299 žiakov, štyri pracovné miesta,
 5. od 12 300 do 17 399 žiakov, päť pracovných miest,
 6. od 17 400 do 29 999 žiakov, šesť pracovných miest,
 7. od 30 000 žiakov sedem pracovných miest.

(2)  Počet pracovných miest, na ktoré štát poskytne samosprávnemu kraju finančné prostriedky, sa v závislosti od počtu žiakov  v stredných školách určuje nasledovne

 1. od 1 000 do 19 999 žiakov, dve pracovné miesta,
 2. od 20 000 do 29 999 žiakov, tri pracovné miesta,
 3. od 30 000 do 39 999 žiakov, štyri pracovné miesta,
 4. od 40 000 žiakov, päť pracovných miest.“.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2020/ a  https://www.zmos.sk/zmos-dava-do-pozornosti-aktualnu-smernicu-rezortu-skolstva--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov