Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Slovensko.sk: 7 najdôležitejších noviniek v e-schránke

Kategória: Aktuality Autor/i: sekcia komunikácie NASES

Na jar tohto roku prešli elektronické schránky treťou sériou zmien a vylepšení. Tie výrazne pomohli sprehľadniť prostredie schránky či zjednodušiť  prácu s elektronickou poštou. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) realizovala tieto zmeny na základe testovaní, ktoré prebiehali v spolupráci s odborníkmi v oblasti UX dizajnu.

UX je oblasť dizajnu, ktorá sa zaoberá pocitmi človeka pri práci so systémom. Snahou je pritom vytvoriť dizajn, ktorý zabezpečí jednoduché a efektívne používanie systému. Výsledky testovania sa premietli v nasledujúcich zmenách:

  1. Obľúbené služby - Ak niektoré elektronické služby využívate pravidelne alebo opakovane, môžete si ich po novom pridať medzi „Často používané služby“. Výhodou je možnosť prechádzania k požadovaným službám či všeobecnému podaniu priamo zo  schránky, vďaka čomu používateľ nebude musieť opúšťať prostredie elektronickej schránky.
  2. Dizajn orientovaný na všetkých - NASES podľa vzoru Jednotného dizajn manuálu elektronických služieb – ID-SK , ktorý spoločne vytvorili  ÚPVII (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) a SUXA (Slovenská User Experience Agentúra), zmenila vzhľad hlavičky elektronických schránok, čím začala zjednocovať vzhľad štátom poskytovaných služieb. „ID-SK bol vytvorený tak, aby boli poskytované služby čo najjednoduchšie, zrozumiteľné a ľahko dostupné pre všetkých. Som rád, že práve elektronické schránky sú úplne prvou aplikáciou, ktorá odráža tento dizajn, a že NASES aj takýmto spôsobom napĺňa svoju stratégiu v oblasti zlepšovania služieb zákazníkom,“ hovorí Peter Ďurica, generálny riaditeľ NASES.
  3. Zahoďte nepotrebné správy do koša - V elektronických schránkach po novom nájdete aj priečinok s názvom ,,Kôš“. V prípade, že dôjde k nechcenému vymazaniu správy, v tomto priečinku ju používatelia nájdu ešte nasledujúcich 30 dní a môžu ju obnoviť. Automatické premazávanie koša zabezpečí priebežné čistenie schránky, a tak aj efektívnejšie využívanie kapacity elektronickej schránky.
  4. Vylepšené vyhľadávanie a farebné označovanie správ - Všetky správy môžete triediť pomocou farebných štítkov, ktoré je možné ľubovoľne vytvárať aj upravovať. Výnimku tvoria napríklad doručenka či platobný predpis, ktorých štítky sú prednastavené automaticky. NASES tiež nedávno zdokonalila vyhľadávanie správ podľa zadaného textu v rámci celej e-schránky alebo špecificky podľa vopred zvolených kritérií, aby sa používateľ dopracoval k želanej správe čo najrýchlejšie.
  5. Jednoduchšia orientácia medzi správami -Jednu z najvýraznejších noviniek, trojstĺpcový dizajn, predstavil NASES ešte v marci. Výhodou je možnosť jednoducho prechádzať medzi panelom priečinkov, zoznamom správ a detailom vybranej správy.
  6. Správy stiahnete v čitateľnej verzii - V detaile správy pribudla v tlačidle ,,Stiahnuť“ možnosť ,,Stiahnuť ako PDF“. Táto funkcionalita slúži na sťahovanie dokumentov v čitateľnom formáte PDF.
  7. Schránka vytriedi správy za vás - Elektronická schránka po novom taktiež umožňuje nastaviť si automatické triedenie správ, prínosom čoho je zjednodušenie práce s elektronickou poštou. Po tom, ako si nastavíte pravidlá, bude triedenie prijatých a odoslaných správ prebiehať automaticky na základe ním definovaných podmienok a akcií. Správy je možné zatriediť do vybraného priečinka, prideliť im štítok či oboje naraz.

NASES naďalej pracuje na vylepšeniach

Všetky nové funkcie momentálne prebiehajú testovaním. Môžete sa doň zapojiť a overiť tak zavedené zmeny, ale aj nechať agentúre spätnú väzbu. Stačí, ak splníte niekoľko krátkych úloh tým, že kliknete na miesto na obrázku, ktoré vám v danej situácii napadne ako prvé.

(Test nájdete tu – TEST)

NASES pripomína, že netestuje občanov, ale seba, aby bolo používanie elektronických schránok ešte jednoduchšie a prívetivejšie. Tento test pritom nie je prvým za posledné obdobie. Podobné úlohy boli občanom zadávané aj v marci tohto roka a ich výsledky boli zapracované v novom dizajne.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov