Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Slovensko má ďalší zápis v Zozname svetového dedičstva UNESCO

Kategória: Aktuality Autor/i: www.culture.gov.sk

Medzinárodná archeologická lokalita Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť) bola v piatok 30. júla 2021 zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 

Rozhodol o tom Výbor svetového dedičstva na svojom aktuálne prebiehajúcom 44. zasadnutí konanom online z čínskeho mesta Fuzhou. Nomináciu na zápis tejto lokality predložilo Slovensko spoločne s Nemeckom a Rakúskom.

Nominačný projekt a zápis Dunajského Limesu do prestížneho Zoznamu svetového dedičstva UNESCO sú výsledkom viac ako 14 rokov spolupráce partnerských inštitúcií zo všetkých zainteresovaných krajín. Za slovenskú stranu spoluprácu koordinoval Pamiatkový úrad SR a dlhodobo aktívne podporovali Múzeum mesta Bratislava, Podunajské múzeum v Komárne, Archeologický ústav SAV, Hlavné mesto SR Bratislava, mestská časť Rusovce a obec Iža.

Na území Slovenska sú súčasťou novej lokality svetového dedičstva UNESCO dve národné kultúrne pamiatky – Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Bratislave-RusovciachRímsky vojenský tábor (kastel) v Iži. Kastel Gerulata ležal na území Panónie v línii Carnuntum – Ad Flexum  na pravom brehu Dunaja a tvoril neoddeliteľnú súčasť hraničného opevnenia bývalej Rímskej ríše. Rímsky tábor v Iži bol predsunutou pevnosťou na ľavom brehu Dunaja, jedinou svojho druhu na tomto úseku hranice, a tvoril predmostie legionárskej pevnosti Brigetio. Oba sú dokladom dlhodobej, zhruba 400-ročnej, rímskej prítomnosti na území dnešného Slovenska.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/slovensko-ma-dalsi-zapis-v-zozname-svetoveho-dedicstva-unesco/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov