Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Slovenská komora psychológov a Slovenská komora učiteľov vyzývajú vládu SR k prijatiu opatrení pre ukrajinských učiteľov a psychológov

Kategória: Aktuality Autor/i: sku.sk

Slovenská komora psychológov a Slovenská komora učiteľov vyzýva vládu SR, aby prijala okamžité opatrenia, ktoré umožnia nediskriminujúcim a dôstojným spôsobom zaradiť pedagógov a iných odborníkov z Ukrajiny do pomoci, podpory a výchovy detí z Ukrajiny pri zachovaní odborných požiadaviek na preukázanie ich psychickej spôsobilosti. 

Zároveň vyzýva vládu SR, aby ku tvorbe legislatívnych predpisov prizývala tých odborníkov, ktorí poznajú realitu a vykonateľnosť vecí. Slovenská komora učiteľov a Slovenská komora psychológov je plne pripravená spolupracovať.

Vo výzve sa uvádza: ...Lex Ukrajina vyžaduje od všetkých pedagogických a odborných zamestnancov absolvovať psychologické vyšetrenie a predložiť zamestnávateľovi posudok od špecialistu – klinického psychológa pracujúceho v zdravotníctve. To je v súčasnej dobe nevykonateľné spôsobom, ktorým by boli zachované všetky nevyhnutné odborné štandardy. Realizáciu komplikuje nedostupnosť psychodiagnostických nástrojov v ukrajinskom jazyku a jazyková bariéra. Alternatívy, nad ktorými je uvažované, napríklad preklad testov zo slovenčiny do ukrajinčiny, zasahujú do autorských práv a sú neodborným postupom vedúcim k falošným výsledkom. Zverejnené znenie príslušných ustanovení v Lex Ukrajina tiež poukazuje na sporné pridelenie kompetencie odborníkom, pretože vyšetrenia spadajú skôr do oblasti pracovnej psychológie a nie klinickej. Prekážkou pre rýchle zrealizovanie vyšetrení je i fakt, že klinických psychológov ako špecialistov je dlhodobý nedostatok a na termín u klinického psychológa sa čaká i niekoľko týždňov. Takéto nároky na prichádzajúcich zamestnancov z Ukrajiny môžu byť zároveň aj diskriminačné, nakoľko takéto komplexné psychologické vyšetrenia naši zamestnanci nemusia podstupovať.”

Zdroj a celé znenie vyhlásenia: https://sku.sk/stat-neumozni-ukrajinskym-ucitelom-a-psychologom-sa-zamestnat/Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk