Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Slovenská agentúra životného prostredia - M(i)esto pre ľudí

Kategória: Aktuality Autor/i: enivoportal.sk

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje 6. kolo fotografickej súťaže detí a tínedžerov Envirospektrum na tému M(I)ESTO PRE ĽUDÍ.

Poslaním súťaže je prostredníctvom fotografie vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu. Súťažné fotografie by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje vzťah a rôzne pohľady detí k životu a k prírode. Cieľom je dostať žiakov počas jarných, letných a jesenných mesiacov do prírody, ktorú by mali prostredníctvom fotoaparátu vnímať aj na empirickej úrovni. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých typov škôl na Slovensku, vo veku od 6 do 19 rokov. Dodržanie témy je hlavnou podmienkou zaradenia fotografie do súťaže. Uzávierka je 27. mája 2022.

Viac informácií: https://www.ewobox.sk/sazp/envirospektrum

Zdroj: https://www.enviroportal.sk/clanok/m-i-esto-pre-ludi


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov