Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Školský semafor je aktualizovaný k 4. 2. 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Manuál je aktualizovaný k 4. 2. 2022 z dôvodu potreby spresnenia postupov ukončovania izolácie (vrátane návratu žiakov k fyzickej aktivite po izolácii) a karantény detí a žiakov a upresnenia výnimky z karantény pre účel návštevy školy, školského zariadenia a mimovyučovacích aktivít. 

7. 2. 2022

Školský semafor je aktualizovaný k 4. 2. 2022 

Za účelom výnimky z karantény v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách môže rodič predkladať „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID19 a o absolvovaní izolácie“ (Príloha č. 4a). Vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa od 5. februára 2022 nie je podmienený v režime OTP.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

COVID-19: Rodičia nájdu kompletné informácie na stránke pediatrov

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti a rezort zdravotníctva pripravili manuály, ktoré rodičom pomôžu ako postupovať, keď ich dieťa ochorelo a nevedia vyhodnotiť závažnosť príznakov. Pozitívne testované dieťa s príznakmi musí mať pokojový režim, dostatočný príjem tekutín a zdravú stravu. Rodičia nájdu komplexné rady, odporúčania a informácie od detských lekárov na stránke www.pediatridetom.ska základe manuálu na určenie závažnosti zdravotného stavu dieťaťa rodič dokáže určiť, či postačuje domáca liečba,  či treba kontaktovať lekára na ďalší deň, alebo či si zdravotný stav vyžaduje bezodkladné vyhľadanie urgentnej pomoci.

Zdroj a ďalšie informácie: https://pediatridetom.sk/


29. 1. 2022

Školský semafor je aktualizovaný k 25. 1. 2022 

Manuál je aktualizovaný k 25. 1. 2022 z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a ku karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok samotestu, ostáva doma, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia COVID19 v školách – nemôže ísť do školy, okrem tých žiakov, ktorí majú výnimku z karantény. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. O ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár pre deti a dorast. Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u tejto osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada a rozhoduje o jej ukončení.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov