Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Školské ochotnícke divadlo PRAXIDA v Prakovciach

Kategória: Aktuality

V školskom roku 2018/2019 sme v Spojenej škole internátnej v Prakovciach založili školské ochotnícke divadlo s názvom PRAXIDA. Myšlienka založenia divadla bola častou témou diskusií medzi pedagógmi už koncom minulého školského roka, preto sa počas leta niektorí pedagógovia dobrovoľne podujali napísať scenár na  ochotnícke divadlo hrané v tradičnom prakovskom nárečí. Nárečie konzultovali so staršími Prakovčanmi.

Dbalo sa na výslovnosť nárečových slov a samozrejme humor, ktorý nesmel chýbať, aby predstavenie divákov zaujalo. Divadlo bolo v duchu tradícií na Ondreja, kedy sa varili pirohy. Práve ukážku tohto zvyku predviedli pedagógovia vo svojom vystúpení. Divadlo sa nacvičovalo každé poobedie po vyučovaní a po každom zdokonalení sa vo výkonoch bol pocit sebauspokojenia lepší. Stretnutia zamestnancov školy na „ divadelných doskách“ chodby školy boli čoraz zábavnejšie a pozitívnejšie, v závere kolegovia skonštatovali, že keby vedeli, že sú také talenty, tak mohli divadlo nacvičovať už skôr. Tieto stretnutia zocelili kolektív, priniesli dobrú náladu a podnietili tvorivosť pedagógov v ďalšej práci. Samozrejme k divadlu patrí aj príprava kostýmov a kulís, s ktorými pomohli divadlu ďalší pedagógovia.

Ochotnícke školské divadlo nesie názov PRAXÍDA. Vznikol z povesti, ktorá kolovala o Prakovciach, kde sa hovorí, že sa jedného dňa viezla cez obec Prakovce na koči talianska princezná menom Praxida. Úchvatný pohľad na našu krajinu ju pravdepodobne chytil za srdce. Svojim dvoranom dala povel, aby sa na kratšiu dobu tu zastavili. Pri ústi potoka Hrelikov do rieky Hnilec našla malú bezmennú osadu a tak ju pomenovala. Na mieste dnešnej kaplnky v Prakovciach dala vybudovať malý drevený kostolík. Po určitom čase nechala časť svojho dvora, najmä kupcov, remeselníkov a drabantov na tomto území a odišla. Kam odišla a či sa niekedy znova vrátila, o tom už povesť mlčí. Meno Prakovciam dala princezná Praxída. Je celkom prijemné myslieť si, že žilách potomkov starých prakovčanov koluje ešte zopár kvapiek horúcej talianskej krvi.

Reakcie na ochotnícke školské divadlo zo strany účastníkov programu, ale aj ostatného kolektívu školy a širokej verejnosti boli veľmi pozítívne. Divadelníci dostali zároveň ďalšiu ponuku na vystúpenie v Zariadení opatrovateľskej starostlivosti. Chcú ním urobiť radosť starším spoluobčanom. Chuť ochotníkov školy na pokračovanie v divadle na šírenie tradície obce Prakovce je veľká, preto sa rozhodli pokračovať v nacvičovaní ďalších divadelných predstavení. Čo viac si môže želať riaditeľ školy, keď mu pedagógovia chodia do práce s radosťou, nadšením pre ďalšiu tvorivú prácu a dobrým pocitom spokojnosti.

PaedDr. Drahoslava Vaščáková

  

   

Fotografie: archív školy


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov