Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Školské e-testovanie - TESTOVANIE 5

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania ponúka v období od 11. októbra do 12. novembra 2021 elektronické testy pre žiakov 5. ročníka základných škôl. 

Tieto e-testy sú vhodné na opakovanie a prehlbovanie učiva z predmetov slovenský jazyk a literatúramaďarský jazyka a literatúra a matematika

Viac informácií k elektronickej forme testovania nájdete na https://www.etest.sk/e-testovania-jesen-2021/.

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa Testovanie 5 v školskom roku 2021/2022 uskutoční 18. mája 2022 (streda):

  • pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra
  • pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským z predmetov matematika maďarský jazyk a literatúra

Zdroj: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov