Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Školenie predsedov školských a predmetových maturitných komisií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) prostredníctvom krajských pracovísk a pracoviska v Komárne v spolupráci s oddelením hodnotenia a monitorovania vzdelávania organizuje školenia pre predsedov školských maturitných komisií a predsedov predmetových maturitných komisií.

Cieľom školenia je prezentovať učiteľom stredných škôl legislatívne úpravy v oblasti maturitnej skúšky a procesy organizačného zabezpečenia externej a internej časti maturitnej skúšky, oboznámiť účastníkov s právami a povinnosťami predsedu predmetovej a školskej maturitnej komisie v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 245/2008 Z. z., vyhláška č. 224/2022 Z. z.) a organizačnými pokynmi vydávanými realizátorom maturitnej skúšky (NIVaM). Pracoviská budú školenia realizovať v mesiaci február 2023. Školenia budú realizované prezenčnou alebo online formou. Vo väzbe na kapacitu priestorov a výber formy vzdelávania budú školenia jednodňové alebo dvojdňové. Výstupom školenia bude potvrdenie o účasti na vzdelávacom podujatí, ktoré bude každému účastníkovi školenia zaslané elektronicky.

Kontakty na jednotlivé krajské pracoviská: TU.

Zdroj: https://www.minedu.sk/skolenie-predsedov-skolskych-a-predmetovych-maturitnych-komisii/

 
 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov