Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Školáci v banke, bankári v škole

Kategória: Aktuality Autor/i: Veronika Pavlíková Klindová, Teach for Slovakia

Štyridsať deviatakov zo základných škôl a rovnaký počet zamestnancov a manažérov banky sa prvýkrát stretlo na pôde banky a  spoločne diskutovali o témach v oblasti finančnej gramotnosti, a to vďaka spolupráci programu Teach for Slovakia a Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Zlé výsledky vo finančnej gramotnosti


“Bolo to veľmi zaujímavé, naučili nás, ako narábať s peniazmi a čo je v živote dôležité, ako si správne ušetriť,” zhrnula svoje dojmy z workshopu deviatačka z Malaciek.

Prečo práve táto téma? Na Slovensku dnes existuje vysoká nerovnosť v prístupe ku kvalitnému vzdelaniu, pričom obsadzujeme tridsiatu priečku z tridsiatich troch krajín OECD podľa meraní funkčných zručností. Finančná gramotnosť nie je výnimkou ─ Slovensko sa nachádza na najnižších miestach, pričom zaznamenalo významný pokles oproti predchádzajúcim rokom.

Finančná gramotnosť ako priorita

A práve jednou z priorít Nadácie Slovenskej sporiteľne v súčasnosti je podpora finančnej gramotnosti a vzdelávania v tejto oblasti.  „S témou finančnej gramotnosti sa stretáva každý z nás už od mladého veku. Považujeme za dôležité, aby sa deti, keď vyrastú, vedeli zodpovedne správať a informovane rozhodovať pri svojich finančných rozhodnutiach. Sme presvedčení, že tieto dôležité oblasti treba rozvíjať už v mladom veku, a preto vzdelávaniu venujeme mimoriadnu pozornosť,“ povedala správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne Danica Lacová.

Preto Slovenská sporiteľňa nadviazala priamu spoluprácu so školami, na ktorých pôsobí Teach for Slovakia – makroekonomička Katarína Muchová a vedúca finančného controllingu Andrea Blažová svojimi workshopmi obohatili deti na ZŠ Záhorácka v Malackách už v minulom školskom roku.

V stredu sa na pôde banky stretlo 40 žiakov zo ZŠ Záhorácka v Malackách a ZŠ Nejedlého v Dúbravke s viacerými manažérmi a zamestnancami Slovenskej sporiteľne. Pre žiakov bol pripravený bohatý interaktívny program. Okrem workshopov o osobnom plánovaní rozpočtu a zahraničných menách, navštívili rôzne oddelenia ústredia Slovenskej sporiteľne. V budúcom školskom roku plánuje Slovenská sporiteľňa a Teach for Slovakia rozšíriť podobný formát spolupráce aj ďalej do regiónov a ďalších škôl.

“Je skvelé, že si žiaci mohli prakticky prejsť touto témou - ja na to plynule nadviažem na hodine občianskej náuky a budem s deťmi ďalej o tejto téme hovoriť,” povedal Slavomír Lalík, účastník Teach for Slovakia na ZŠ v Malackách. 

Prečo Nadácia Slovenskej sporiteľne podporuje program Teach for Slovakia

Nadácia Slovenskej sporiteľne ako jedna z najväčších firemných nadácií na Slovensku vníma ako svoju zodpovednosť posúvať našu krajinu vpred prostredníctvom podpory výnimočných projektov v oblasti vzdelávania. Od svojho vzniku Nadácia podporuje finančné a inovatívne vzdelávanie, vzdelávanie znevýhodnených skupín, podporuje tiež start-upy a multikulturalitu.

"Budúcnosť nášho školstva nezávisí len od skutkov ministra, ale aj od toho čo urobí každý z nás. Preto si veľmi vážim, že Nadácia Slovenskej sporiteľne už štvrtý rok investuje do rozvoja Teach for Slovakia, a tak sme tento rok mohli z viac než 250 prihlásených zapojiť do nášho programu rekordný počet 24 výnimočných mladých ľudí. Títo dnes pôsobia v 20 základných školách po celom Slovensku od Malaciek po Michalovce, kde sa usilujú o to, aby každé dieťa malo šancu v živote uspieť," povedal CEO a zakladateľ Teach for Slovakia Stanislav Boledovič.

O programe

Teach for Slovakia ako nezávislá občianska iniciatíva je súčasťou medzinárodného programu Teach for All, ktorý úspešne funguje v skoro 50 krajinách sveta s jednotnou víziou – zlepšiť kvalitu školstva a znižovať nerovnosť v prístupe k vzdelaniu tak, aby raz všetky deti mali vzdelanie, ktoré im dá šancu v živote uspieť. Program sa snaží pritiahnuť najtalentovanejších absolventov univerzít, aby predtým, než naštartujú svoje kariéry, išli najskôr na dva roky učiť do škôl v najťažších podmienkach. V dlhodobom horizonte buduje zo svojich „absolventov“ komunitu budúcich lídrov, ktorí zažili fungovanie školstva na vlastnej koži a ako úspešné osobnosti v biznise, médiách, politike či školstve sa budú spoločne usilovať o zreformovanie systému vzdelávania na Slovensku.

Viac informácií na: www.teachforslovakia.sk a tiež na Facebooku https://www.facebook.com/teachforslovakia.

Tlačová správa, Bratislava, 12. apríl 2018


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk