Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Sieťovanie a monitoring vzdelávacích potrieb sociálnych pedagógov z praxe

Kategória: Aktuality

Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB, Asociácia sociálnych pedagógov a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici pozývajú na odborný seminár sociálnych pedagógov zo stredoslovenského kraja Sieťovanie a monitoring vzdelávacích potrieb sociálnych pedagógov z praxe.  

Odborný seminár sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa dňa 5.12. 2019 o 10.00 hod. v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

Potvrdenie účasti: https://docs.google.com/forms/d/1NAUWiArva9NZfh66JNl1XLjKh1NZH368yWLyaTNzKRQ/edit

Predbežný program stretnutia:

  • 9.30 – 10.00 hod. Registrácia účastníkov.
  • 10.00 – 10.15 hod Otvorenie, privítanie účastníkov a oboznámenie s programom.
  • 10.15 – 11.15 hod. Sieťovanie sociálnych pedagógov z praxe – vzájomná výmena skúseností.
  • 11.15 – 11.45 hod. Prestávka – káva, čaj.
  • 11.45 – 13.00 hod. Potreby a požiadavky sociálnych pedagógov.
  • 13.00 – 13.30 hod. Závery.
  • 13.30 – 14.00 hod. Diskusia a záver.

Pracovné stretnutie sociálnych pedagógov je zadarmo. Náklady spojené s cestovaním a stravovaním hradí vysielajúca organizácia, prípadne každý sám.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov