Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Septembrový opravný a náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Septembrový opravný a náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa v súlade so školským zákonom uskutoční v termíne 6. - 8. september 2022.

  •  6. 9. – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
  •  7. 9. - cudzie jazyky
  •  8. 9. - matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Zdroj: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk