Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Seminár pre učiteľov ruského jazyka v základných školách

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav pozýva učiteľov ruského jazyka v základných školách, ktorí majú záujem dozvedieť sa praktické informácie o spôsoboch a metódach vyučovania ruského jazyka na 1. stupni základnej školy.

Seminár sa koná v súvislosti so zavedením Dodatku č. 3  „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským“,  ktorým sa upravuje rámcový učebný plán pre ZŠ s prihliadnutím na možnosť výberu prvého cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní.

Termíny a prihlasovanie:

Zdroj a ďalšie informáciehttp://www.statpedu.sk/sk/aktuality/pozvanka-seminar-ucitelov-ruskeho-jazyka-zakladnych-skolach.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk