Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Seminár k maturite z biológie

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický organizuje 5. novembra 2019 seminár k maturite z biológie. Seminár je určený učiteľom stredných škôl, ktorí pripravujú žiakov na maturitnú skúšku z biológie.

Na jednodňovom vzdelávacom podujatí budú učitelia informovaní o legislatívnych úpravách dokumentov k ukončovaniu štúdia na stredných školách, o pripravovanej metodickej príručke k maturite z biológie, o tvorbe úloh maturitných zadaní (s konkrétnymi príkladmi) a tvorbe maturitných zadaní (s konkrétnymi príkladmi).

Pozvánka: http://www.statpedu.sk/files/sk/aktuality/pozvanky/pozvanka_maturita-z-bio_05-11-2019.pdf

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/pozvanky/seminar-k-maturite-z-biologie.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov