Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Sedemdňová ochranná lehota platí aj pri skrátenom pracovnom úväzku

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Pri ochrannej lehote nezáleží na tom, či ide o plný alebo skrátený pracovný úväzok. V oboch prípadoch trvá sedem dní po ukončení nemocenského poistenia (teda po ukončení zamestnania). 

Osoba, ktorej zaniklo nemocenské poistenie, si ešte sedem dní (resp. osem mesiacov – platí pre ženu, ktorej zanikne pracovný pomer v čase tehotenstva) po jeho zániku môže uplatniť nárok na nemocenskú dávku. Ak splní všetky podmienky nároku na dávku, Sociálna poisťovňa jej ju prizná a bude aj vyplácať.

Ochranná lehota ostáva rovnaká aj vtedy, ak pracovný pomer trval zamestnancovi kratšie. Výnimka nastáva len v situácii, ak nemocenské poistenie (pracovný pomer, dohoda) trvá menej ako sedem dní. Vtedy trvá ochranná lehota len toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie.

Plynutie ochrannej lehoty sa môže skončiť skôr aj v takom prípade, ak vznikne nové nemocenské poistenie alebo nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku. Je to preto, lebo vznikom nového poistenia zaniká trvanie ochrannej lehoty.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2Hm9nWz


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk