Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Samospráva Profi

Kategória: Aktuality

Portál odborných informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové a príspevkové organizácie. Je určený starostom obcí, primátorom miest, hlavným kontrolórom obcí, miest, resp. mestských častí a VÚC, účtovníkom a ekonómom, riaditeľom, ekonómom a účtovníkom rozpočtových a príspevkových organizácií, ďalším riadiacim pracovníkom vo verejnej správe.

Cieľom internetového portálu je:

  • zabezpečiť prístup k vždy aktuálnej legislatíve vo verejnej správe vďaka prepojeniu s právnym systémom ASPI,
  • monitorovať aktuálne dianie v oblasti práva, účtovníctva, miezd vo verejnej správe, ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku,
  • informovať o dôležitých účtovných a právnych témach a radiť v problémových situáciách prostredníctvom erudovaných odborníkov,
  • zjednodušiť každodennú pracovnú činnosť pomocou zverejnených vzorov z rôznych oblastí vo verejnej správe,
  • priniesť komentáre k novelám zákonov a k iným pripravovaným zákonodarným zmenám.

Viac informácií tu: https://www.ropoaobce.sk/sk/registracia

Ďalšie informácie: Samospráva Profi


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov