Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca

Kategória: Aktuality

Návrh ustanovenia rozsahu priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca je na rokovaní vlády. 

Dôvodom predloženia návrhu zákona je úprava rozsahu jednej hodiny priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca školy a školského zariadenia, ktorým je škola zaradená do sústavy škôl podľa § 27 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), školské výchovné zariadenie a špeciálne výchovné zariadenie v súlade s § 112 ods. 1 písm. a) a b) školského zákona, týždenného rozsahu, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť pri poskytovaní výchovy a vzdelávania (ďalej len „základný úväzok“), podrobností súvisiacich so základným úväzkom.

Legisaltívny proces vo vláde

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov