Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rozhodovacia činnosť riaditeľa základnej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Autorky: Oľga PivarníkováLucia Pivarníková

Rozhodovacia činnosť riaditeľa základnej školy patrí ku kľúčovým kompetenciám v riadení školy. 

Publikácia predstavuje aktuálne činnosti pri prenesenom výkone štátnej správy podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v súlade so školským zákonom. Jednotlivé rozhodovacie kompetencie riaditeľa školy odrážajú súčasnú celospoločenskú situáciu s uplatnením práv a povinností žiaka v širšom kontexte. Praktické spracovanie rozhodnutí je upravené v aplikačnej pomôcke s využitím vzorových písomných rozhodnutí.

Eshop: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/rozhodovacia-cinnost-riaditela-zakladnej-skoly.p5544.html 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov