Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov ZUŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje hodnotenie, organizáciu záverečnej skúšky a prijímacie konanie žiakov základných umeleckých škôl.

Zdroj a ďalšie informácie:https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-hodnoteni-organizacii-zaverecnej-skusky-a-prijimacom-konani-ziakov-zakladnych-umeleckych-skol-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-28-4-2020/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov