Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 6. 7. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydaal rozhodnutie s účinnosťou od 6. 7. 2021.

Rozhodnutie s účinnosťou od 6. 7. 2021 mení rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/13405:1-A1810 z 13. mája 2021. Bod D s pôvodným znením: 

D. S účinnosťou od 17. mája 2021 materská škola, základná škola a stredná škola oznámi každý vyučovací deň Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky údaje o deťoch, žiakoch a zamestnancoch v rozsahu a spôsobom určenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na účely zabezpečovania intervenčného testovania.

Znie:

„D. S účinnosťou od 6. júla 2021 do 31. augusta 2021

  1. materská škola, ktorá zabezpečuje prevádzku v čase školských prázdnin,
  2. základná škola, ktorá organizuje ďalšie aktivity podľa § 30 ods. 7 školského zákona v čase školských prázdnin,
  3. stredná škola, ktorá organizuje ďalšie aktivity podľa § 33 ods. 12 školského zákona v čase školských prázdnin, a
  4. školský klub detí, ktorý zabezpečuje činnosť v čase školských prázdnin, oznámi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky údaje o deťoch, žiakoch a zamestnancoch v rozsahu a spôsobom určenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  1. každý pondelok,
  2. bezodkladne pri každej zmene situácie v škole alebo v školskom klube detí z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 alebo
  3. bezodkladne, ak dieťa, žiak alebo zamestnanec bol regionálnym úradom verejného zdravotníctva označený ako úzky kontakt na výskyt ochorenia COVID – 19.“.

Zdroj a znenie rozhodnutia: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-6-7-2021/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov