Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 11. apríla 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie s účinnosťou od 11. apríla 2023.

V súvislosti so zlepšujúcou sa epidemickou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19 dochádza k zmene vo vzťahu k rozhodnutiu č. 2022/19036:1-A1810 z 15. augusta 2022. Ruší sa obmedzenie pri prevádzkach zariadení školského stravovania, uvedené obmedzenie stratilo svoje opodstatnenie, keďže v súčasnosti, nie sú žiadne obmedzenia pre zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov.

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/26034.pdf a tu: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-11-aprila-2023/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov