Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 1. 9. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie  s účinnosťou od 1. septembra 2021.

Rozhodnutím č. 2021/13405:1-A1810 z 13. mája 2021 minister školstva, vedy, výskumu a športu obnovil školské vyučovanie vo všetkých školách a prevádzku všetkých školských zariadení okrem škôl v prírode.

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 10. augusta 2021 aktualizáciu Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (COVID AUTOMAT) uznesením vlády Slovenskej republiky č. 440 s účinnosťou od 16. augusta 2021.

Vzhľadom na to, že COVID AUTOMAT upravuje podmienky školského vyučovania a prevádzky školských zariadení s určením základných opatrení prislúchajúcich stupňom rizika, školské vyučovanie sa v novom školskom roku neprerušuje, ale bude prebiehať podľa zaradenia jednotlivých okresov do príslušného stupňa rizika podľa podmienok určených v COVID AUTOMATe a rovnako aj prevádzka školských zariadení.

Zdroj a znenie rozhodnutia: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-1-9-2021/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov