Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rozhodnutie ministra o jazykovej úrovni maturitnej skúšky z cudzieho jazyka od 7. mája

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2 a požiadavky praxe sa s účinnosťou od 7. mája 2021 rozširujú dôvody pre administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky.

Ak sa žiak vzdelával napr. na úrovni B1 a prihlásil sa na maturitnú skúšku na úrovni B2, umožňuje sa vykonanie internej časti maturitnej skúšky aj administratívne, avšak na maturitnom vysvedčení bude uvedená úroveň B1, vzhľadom na to, že škola má k dispozícii podklady na hodnotenie na tejto úrovni, nie na úrovni B2.

Zdroj a znenie rozhodnutia: https://www.minedu.sk/data/att/19622.pdf a https://www.minedu.sk/27199-sk/rozhodnutie-ministra-o-jazykovej-urovni-maturitnej-skusky-z-cudzieho-jazyka-s-ucinnostou-od-7-maja-2021/?fbclid=IwAR2ldBfH0EzcJ8Jc60ZyPricY_ICmSk25JRQuW1hD9PtfGVKFWzpEgIzJs8


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov