Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rokovanie zväzu na Úrade vlády SR

Kategória: Aktuality Autor/i: J. Stodolovský, vedúci Úradu zväzu

7.7. sa na Úrade vlády SR uskutočnilo rokovanie vedenia zväzu s predsedom vlády E. Hegerom, štátnym tajomníkom ministerstva financií M. Klimekom a vedúcim Úradu vlády J. Jakabom.

Predmetom rokovania boli požiadavky zväzu, ktoré boli predsedovi vlády odovzdané po proteste zamestnancov školstva 15.6.: valorizácia tarifných platov zamestnancov školstva o 10 %, úprava platovej tabuľky nepedagogických zamestnancov tak, aby začínala na úrovni minimálnej mzdy, dofinancovanie zvýšených nákladov na prevádzku škôl a školských zariadení.

Predseda zväzu P. Ondek zopakoval, že vládou navrhovaný jednorazový príspevok 500 EUR od 1. septembra nepovažuje za zvýšenie platov, ale vníma ho ako čiastočnú kompenzáciu zvýšených cien energií a potravín. Zároveň označil za nedostatočnú ponuku vlády v 1. kole kolektívneho vyjednávania o KZVS, podľa ktorej by mali byť platy zamestnancov verejnej správy (teda aj zamestnancov školstva) valorizované o 3,5 % od 1. 1. 2023 a o 5 % od 1. 1. 2024. Zástupcovia vlády naznačili, že túto ponuku sú ochotní ešte zvýšiť počas ďalšieho kola kolektívneho vyjednávanie. Upozornili však na obmedzené finančné zdroje štátneho rozpočtu.

Podpredseda zväzu P. Danko prezentoval požiadavku na navýšenie celkového objemu financií do školstva, teda na platy a tiež na materiálno-technické zabezpečenie a zvýšené náklady na energie. Upozornil, že do konca tohto roka má v regionálnom školstve chýbať až 40 mil. eur na prevádzku. Podpredseda zväzu M. Habán pripomenul, že problém so zvýšenými cenami energií majú aj vysoké školy a doteraz stále nedostali sľúbených 15 mil. EUR na riešenie tohto problému. O výsledku ďalších rokovaní a kolektívneho vyjednávania bude Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku priebežne informovať.

Zdroj: https://www.ozskolstva.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rokovanie-na-urade-vlady-sr.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov