Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rok 2023 bude Európskym rokom zručností

Kategória: Aktuality Autor/i: epale.ec.europa.eu

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie navrhla, aby bol nasledujúci rok Európskym rokom zručností.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie 14. septembra 2022 spomenula potrebu intenzívnejšieho investovania do odborného a ďalšieho vzdelávania s cieľom znížiť vysoký počet voľných pracovných miest v EÚ. Z tohto dôvodu navrhla, aby bol nasledujúci rok Európskym rokom zručností. Vo svojom prejave konkrétne uviedla, že

„ďalšou výzvou pre európske podniky je nedostatok zamestnancov. Nezamestnanosť je na historicky najnižšej úrovni. To je dobrá správa! Zároveň je však rekordne vysoký počet voľných pracovných pozícií. Týka sa to vodičov kamiónov, čašníkov aj zamestnancov letísk. Rovnako aj ošetrovateľov, inžinierok či informatičiek. Od pracovníkov bez kvalifikácie až po absolventov univerzít – Európa potrebuje všetkých! Preto musíme oveľa intenzívnejšie investovať do odborného a ďalšieho vzdelávania.

V tomto smere chceme úzko spolupracovať s podnikmi. Lebo podniky vedia najlepšie, akých pracovníkov potrebujú – nielen teraz, ale aj do budúcnosti. My musíme tieto potreby lepšie zosúladiť s kariérnymi cieľmi a želaniami uchádzačov o zamestnanie.

Okrem toho chceme cielenejšie pracovať na prilákaní kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia, ktorí podporia podnikanie a rast v Európe. Dôležitým prvým krokom je zabezpečiť, aby ich kvalifikácia bola v Európe vo väčšej miere a rýchlejšie uznávaná. Európa musí zvýšiť svoju atraktívnosť pre ľudí, ktorí majú zručnosti a chcú niečím prispieť.

Preto navrhujem, aby bol rok 2023 Európskym rokom zručností – a predovšetkým ich neustáleho zlepšovania.“

Zdroj a ďalšie informácie: https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/rok-2023-bude-europskym-rokom-zrucnostiOdpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk