Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rodinná mediácia - ako deťom neublížiť rozvodom

Kategória: Aktuality

Vydavateĺstvo Wolters Kluwer SR, s. r. o. prináša publikáciu autorky Dagmar Tragalovej - Rodinná mediácia - ako deťom neublížiť rozvodom. Publikácia je zameraná na pomoc rodine pri riešení konfliktov. Venuje sa potrebám jednotlivca, emóciám v konflikte a správaniu, ktoré možno od účastníkov konfliktu očakávať. Ponúka riešenia vzťahových konfliktov tak, ako ju riešia súdy a pomáhajúce profesie, intervenujúce v procese rozpadu rodiny.

Pochopenie správania dieťaťa v školskom prostredí v čase rozpadu rodiny, krízy v rodine je kľúčové pre vhodné a citlivé pôsobenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca aj vo výchovno-vzdelávacom procese.

Vyberáme z knihy - Dieťa a konflikt lojality

Keď rodičia prvýkrát počujú slovo rozchod, zostanú veľmi prekvapení. Snažia sa tomu neprikladať význam. Odmietajú skutočnosť, že práve ich rodina nemá budúcnosť. Veď predsa hádky sú v každej rodine, napriek tomu sa na problémy nedokážu pozerať racionálne. Telesne tento moment odborníci porovnávajú s fyzickou bolesťou. Jelenová, Ocisková a Praško (2015) vo svojej štúdii popisujú pocity, akoby nám z vnútra malo roztrhať hrudník, silné zovieranie žalúdka, hlboké vzdychanie, ochabovanie svalstva, pocit prázdnoty a podobne. My tomu hovoríme, že nás bolí srdce, a to doslova.

Žiaľ, takmer vo všetkých vysoko sporových rodinných konfliktoch sa rodičia zaoberajú výlučne sebou a orientujú sa na partnera v konflikte. Kým predtým sa všetko „točilo“ okolo detí, v konflikte už rodičia vôbec nezohľadňujú potreby svojich detí. Nesnažia sa ich od konfliktu ochrániť, ale častokrát deti do konfliktu zapájajú. Nútia ich zaujať pozíciu voči jednému z rodičov. Pre deti už samotné hádky, ktorým veľakrát nerozumejú, sú veľkým utrpením. Prežívajú tzv. konflikt lojality. Stoja pred rozhodnutím vybrať si jedného z rodičov, napriek tomu, že ich milujú oboch. Odvahou vybrať si, eliminujú strach zo straty toho rodiča, ktorý ich núti k výberu.

Pre deti celé toto obdobie je veľmi traumatizujúce. Prežívajú strach zo straty, smútok, pocit ohrozenia, hnev, ale aj hanbu pred kamarátmi, či pocit menejcennosti. Neraz obviňujú samých seba za rozpad rodiny. Deti vravia, že v tomto období mali pocit, akoby o ich problémoch vedel celý svet.

Viac v publikácii Rodinná mediácia - ako deťom neublížiť rozvodom


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk