Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rodičia prvákov dostanú od úradov práce zvýšený prídavok na dieťa

Kategória: Aktuality Autor/i: upsvr.gov.sk

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatia jednorazovo rodičom prvákov aj tento rok zvýšený prídavok na dieťa. Rodičom má pomôcť pri zabezpečovaní základných školských potrieb. Poberatelia prídavkov na dieťa dostanú zvýšený prídavok v októbri automaticky, bez potreby podávania žiadosti.

Zvýšený prídavok na dieťa poskytujú úrady práce od roku 2019. Nárok naň majú rodičia detí, ktoré nastúpili prvýkrát do prvého ročníka základnej školy. Cieľom zvýšeného prídavku je podporiť rodiny prvákov pri zabezpečovaní základných školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa.

Rodičovi takéhoto dieťaťa vyplatí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny popri riadnom, mesačne vyplácanom prídavku na dieťa, aj jednorazovo zvýšený prídavok. Výška prídavku za mesiac september sa tak zvýši o 106,33 EUR. Celková sume prídavku na dieťa, ktoré nastúpilo v septembri do prvého ročníka, tak bude 136,33 EUR. Rodičom bude zvýšený prídavok automaticky vyplatený v mesiaci október. Na jedno dieťa je príspevok poskytnutý iba raz a je priamo viazaný na nástup dieťaťa do školy.

V prípade, ak oprávnená osoba nepoberá prídavok na dieťa v Slovenskej republike, ale prídavok poberá v inom členskom štáte EÚ, nárok si uplatňuje podaním žiadosti o zvýšený prídavok na dieťa. Informácie aj s tlačivom žiadosti sa nachádzajú aj na web stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny: https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/pridavok-na-dieta-a-priplatok-k-pridavku-na-dieta.html?page_id=712069.

Zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/rodicia-prvakov-dostanu-od-uradov-prace-zvyseny-pridavok-na-dieta.html?page_id=1209697


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov