Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Riziková skupina - Charakteristiky žiakov a žiačok v rizikovej skupine v testovaní PISA

Kategória: Aktuality Autor/i: Inštitút vzdelávacej politiky, Matej Sedláček, Samo Varsik

Inštitút vzdelávacej politiky zverejnil analytický komentár, ktorý sa venuje téme rizikovej skupiny v testovaní OECD PISA 2018. 

Hlavné zistenia:

  • Na Slovensku máme oproti priemeru OECD vysoký podiel žiakov a žiačok, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností v čitateľskej gramotnosti primeranú svojmu veku (tzv. riziková skupina). Podiel v rizikovej skupine je na Slovensku vyšší aj v porovnaní s Českom, Maďarskom a Poľskom.
  • Podiel tejto skupiny na Slovensku stúpa - vzrástol z 25 % v roku 2003 na 31 % v roku 2018.
  • Žiaci a žiačky s nízkym socioekonomickým statusom či iným jazykom majú výrazne vyššie zastúpenie v rizikovej skupine, z podrobnejšieho preskúmania vybraných charakteristík ale vyplýva, že táto skupina je nehomogénna.
  • Rovnaký podiel zo žiakov a žiačok z rizikovej skupiny sa napríklad vzdeláva na východnom a západnom Slovensku.
  • Štyri pätiny z rizikovej skupiny vlastnia doma počítač, stôl na písanie alebo majú pokojné miesto na učenie sa a tri štvrtiny hovoria doma po slovensky.
  • Riziková skupina je aj v ďalších sledovaných charakteristikách rôznorodá a vyžaduje si pozornosť v rámci celého školského systému.

Analýza je dostupná aj tu: https://www.minedu.sk/data/att/18144.pdf, resp. v prílohe. 

Inštitút vzdelávacej politiky je analytickým útvarom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov