Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Riadením ŠPÚ je dočasne poverená Miroslava Hapalová

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Riadením Štátneho pedagogického ústavu je do výberového konania dočasne poverená Miroslava Hapalová, ktorá vo funkcii vystriedala Ľudovíta Hajduka.

Miroslava Hapalová vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Osem rokov pôsobila ako riaditeľka slovenskej pobočky neziskovej organizácie Člověk v tísni, ktorá sa zameriavala na začleňovanie sociálne vylúčených rómskych lokalít prioritne v oblasti zamestnanosti, bývania a vzdelávania. Podieľala sa na tvorbe viacerých politík v oblasti integrácie Rómov, rozvoja terénnych sociálnych služieb a vzdelávania. Je spoluautorkou viacerých publikácií, analýz a výskumov v oblasti inkluzívneho vzdelávania, ako aj publikácií a metodických materiálov v oblasti sociálnych služieb krízovej intervencie. Pracovala ako analytička pre oblasť individualizovanej podpory všetkých učiacich sa v projekte To dá rozum.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov