Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rezort školstva zverejnil metodickú pomôcku pre žiadateľov o NFP

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Metodickú pomôcku k žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre výzvu "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov".

Metodická pomôcka k ŽoNFP spolu so všetkými dôležitými informáciami o výzve je zverejnená na: https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov-oplz-po12019dop111-01/.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-zverejnil-metodicku-pomocku-pre-ziadatelov-o-nfp/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov