Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rezort školstva vyhodnotil výzvu Enviroprojekt 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: zmos.sk

Ministerstvo školstva zverejnilo zoznam úspešných žiadateľov v rámci projektu Enviroprojekt 2022.

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách Enviroprojekt 2022 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v stanovenom termíne predložených prostredníctvom vyplnenia online formulára na webovom sídle ministerstva spolu 264 projektov s požiadavkou 502 877 eur na ich realizáciu, čo je mnohonásobne vyššia požiadavka ako je vyčlenený objem finančných prostriedkov z rozpočtu kapitoly ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Z podaných projektov Medzirezortná komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu environmentálnych projektov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na online zasadnutí vybrala 27 projektov na pridelenie účelových finančných prostriedkov základným a stredným školám, ktorých zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR nájdete TU.

Zdroj: https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-vyhodnotil-vyzvu-enviroprojekt-2022-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov