Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rezort školstva predloží novelu upravujúcu odoberanie vysokoškolských titulov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR SR predloží  do medzirezortného pripomienkového konania novelu vysokoškolského zákona, ktorá bude upravovať odoberanie neoprávnene získaných vysokoškolských titulov. 

Za kvalitu štúdia a kvalitu vysokoškolských prác budú naďalej zodpovedné vysoké školy. Novela bude mať za cieľ vyplniť určité právne vákuum v oblasti autorských práv, odnímania titulov, ale aj zaistiť právnu istotu jednotlivým subjektom, pričom bude presne určovať okolnosti, za ktorých môže dôjsť k odňatiu titulu. Dôvodom bude napr. právoplatné odsúdenie za trestný čin, porušenie priemyselných či autorských práv, falšovanie výsledkov výskumu, ale aj skutočnosť, ak prácu napíše iná osoba.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/rezort-skolstva-predlozi-buduci-tyzden-novelu-upravujucu-odoberanie-vysokoskolskych-titulov/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk