Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Aktuality  

Rezort školstva bude klásť väčší dôraz na vyučovanie finančnej gramotnosti

Kategória: Aktuality

Implementácia finančnej gramotnosti vo vzdelávaní s dôrazom na nové programové obdobie bola cieľom pracovného stretnutia medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť. 

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/rezort-skolstva-bude-klast-vacsi-doraz-na-vyucovanie-financnej-gramotnosti/

V POP 2015/2016 sa odporúča realizácia projektu Viac ako peniaze s možnosťou získať konzultanta z praxe, ďalšie informácie na http://www.fininfo.sk/sk/titulka.

Téme finančnej gramotnosti, jej implementácie v dokumentoch školy sa venujeme aj na www.direktor.sk v článku J. Miklóssy - Implementácia národných programov v dokumentácii školy.

Súvisiace pracovné situácie:

Súvisiace právne predpisy a komentáre:

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk