Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Publikácia - Sebariadenie a manažérska etika v školskom prostredí

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Autorky - Dušana BieleszováSoňa Koreňová

Publikácia vznikala v priebehu funkčného vzdelávania modulu Sebariadenie a manažérska etika v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čo je zárukou toho, že v nej čitateľ nájde množstvo inšpiratívnych myšlienok pre riadiacu a pedagogickú prax. Autorkám sa podarilo vyhnúť prinášaniu hotových receptov na úspech. Miesto toho neustálym kladením otázok a reflexiami v závere každej kapitoly otvárajú priestor pre kritické skúmanie vlastných myšlienok.

Ako reagujete na nepredvídané situácie v školskom prostredí? Ako nájsť v sebe pokoj, keď prežívame napäté situácie? Ako sa ovládať, keď nami lomcujú silné emócie? Ako si efektívne manažovať čas, aby som nebol/a v strese? Ktoré prezentačné a komunikačné zručnosti potrebujem využívať v riadiacej praxi? Viem si zabezpečiť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom? Dokážem určiť príčiny časových strát v mojom riadení? Ako ma zmenila moc, ktorú som s funkciou získal/a? Prečo je manažérska etika v mojej práci dôležitá? Ako súvisí s lojalitou a recipročnými očakávaniami? V akej miere a pri akých príležitostiach je nutné dodržiavať spoločenskú etiketu aj v školskom prostredí?

Tieto a mnohé ďalšie otázky čitateľom pomôžu sa na chvíľu zastaviť a nájsť svoj pokoj počas nepredvídateľných situácií v školstve.

Publikáciu si obľúbia nielen začínajúci vedúci a odborní zamestnanci, ale zaiste si v nej mnoho inšpirácií nájdu i skúsení riaditelia škôl a každý, kto chce preniknúť do každodennej reality slovenských škôl. 

Eshop: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/sebariadenie-a-manazerska-etika-v-skolskom-prostredi.p5268.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov