Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Publikácia - Manažovanie zmeny v školskom prostredí

Kategória: Aktuality Autor/i: Mária Nogová

Vydavateľstvo Wolters Kluwer SR ponúka novú publikáciu v novej edícii Funkčné vzdelávanie autorky Márie Nogovej. Publikácia s názvom Manažovanie zmeny v školskom prostredí  - Vedenie ľudí I. vychádza z rozširujúceho modulu funkčného vzdelávania vedúcich zamestnancov Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení. 

Ako byť dobrým manažérom, zvládnuť kompetencie vedúceho pedagogického zamestnanca a úspešne riadiť zmenu v školskom prostredí?

Publikácia Manažovanie zmeny v školskom prostredí prináša netradičný pohľad na náročné úlohy riadiaceho pedagogického zamestnanca v procese riadenia zmien na školách a v školských zariadeniach. Na rozdiel od iných publikácií o riadení v nej nenájdete poučky a definície, ale príbeh. 

Prostredníctvom fiktívneho príbehu novej riaditeľky školy sa stanete účastníkom rôznych situácií, ktoré musí dobrý manažér v školstve zvládnuť.

Jednotlivé kapitoly publikácie prinášajú odpovede na otázky, ako zbaviť svojich kolegov strachu zo zmeny, motivovať ich k spolupráci a vybudovať kvalitný pracovný tím, ako sa stať lídrom a dokázať priradiť správnu rolu každému členovi tímu, prečo je nevyhnutné mať vopred definovanú víziu a ako vypracovať stratégiu na jej dosiahnutie, akú úlohu má v celom procese správna marketingová stratégia a prečo je dôležité budovať „značku" školy či školského zariadenia. Cieľom autorky nebolo striktne trvať na jednom postupe či riešení, ale podnietiť čitateľa, aby si počas čítania tvoril svoj vlastný príbeh. Aby prichádzal so svojimi vlastnými postupmi a názormi, ako by on riešil situáciu, a tak začal tvoriť vlastné strategické plánovanie.

Forma spracovania publikácie a jej zameranie ju predurčujú stať sa praktickou pomôckou pre riaditeľov škôl a školských zariadení, ako aj pre vedúcich zamestnancov v školstve. Môže byť však zaujímavým a inšpirujúcim čítaním pre každého, kto má záujem stať sa vedúcim zamestnancom.

Eshop - https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/manazovanie-zmeny-v-skolskom-prostredi-vedeni-ludi-i.p5028.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov