Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Publikácia - Efektívna komunikácia školy s rodičom

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Autori: Soňa KoreňováKristián Berecz

Téma vzťahov a komunikácie medzi učiteľmi a rodičmi je v súčasnosti stále viac aktuálna. Školy i rodičia vedia, že udržiavať korektnú komunikáciu pomáha vzťahu i prospechu detí. Stále však existuje množstvo otáznikov týkajúcich sa vhodných foriem, nástrojov a frekvencie komunikácie medzi učiteľmi a rodičmi. 

  • Aké komunikačné kanály využívajú v súčasnosti rodičia?
  • Má byť rodičovské združenie formálna a stručná udalosť alebo je lepšie ho nejako ozvláštniť?
  • Ako možno povzbudiť rodičov, aby sa zapájali do tvorby školskej komunity?
  • Čo sa dá urobiť inak, aby sa rodičom darilo komunikovať férovejšie?
  • Ako sa zachovať v prípade konfliktnej situácie?
  • Aké kompetencie môžu rodičia v škole využiť?

Autori publikácie prinášajú odpovede na tieto a mnohé iné otázky. Publikácia je venovaná predovšetkým pedagogickým a odborným zamestnancom v školách a školských zariadeniach, ale inšpirovať sa z nej môžu aj rodičia a lektori vzdelávania.

Eshop: Efektívna komunikácia školy s rodičom


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov