Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prvá šachová spúšťa Šach na školách

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Ján Kocúr

Nezisková organizácia Prvá šachová spúšťa pilotný projekt Šach na školách. Do projektu zapojí viac ako 1000 detí z celého Slovenska. 

Šach  patrí medzi športy, dá sa jedinečne skombinovať  s matematikou a IT.  Programovanie hier na šachovnici je skvelý spôsob ako priviesť deti k práci hlavou a zároveň ich naučiť aj niečo mimoriadne praktické s nesmiernymi možnosťami sebarealizácie a uplatnenia na trhu práce. Komisia šachu na školách pripravovala v roku 2019 projekt na podporu skvalitnenia výučby matematicko-didaktických hier (šachu) na školách. Vo februári bol projekt schálený. Garantom pilotného projektu je Prvá šachová. Projekt podporilo MŠVVaŠ SR. Matematicko-didaktické hry na šachovnici majú obrovský potenciál na našich školách v rámci vyučovania /redakčne krátené/.

PaedDr. Ján Kocúr, predseda komisie šachu na školách 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.chess.sk/index.php


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov