Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Protiepidemické opatrenia proti šíreniu osýpok v Košickom kraji

Kategória: Aktuality Autor/i: http://www.uvzsr.sk

Epidemiológovia regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, zdravotnícki pracovníci v michalovskej nemocnici a starostovia obcí, riaditelia dotknutých škôl, mestské úrady, pediatri, všeobecní lekári pre dospelých i asistenti zdravia stále pokračujú v spolupráci na protiepidemických opatreniach proti šíreniu osýpok v Košickom kraji.

Pokles potrebnej úrovne zaočkovanosti proti osýpkam znamená nedostatočnú kolektívnu ochranu populácie

Laická verejnosť si často môže myslieť, že ak sa ochorenie na Slovensku dlho nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné. Epidemiológovia však upozorňujú, že pokles zaočkovanosti pod odporúčanú úroveň znamená nedostatočnú kolektívnu ochranu populácie, čím nemožno vylúčiť návrat a šírenie infekčných ochorení, ktoré sa na Slovensku nevyskytovali vôbec alebo iba ojedinele. Zaočkovanosť detí v rámci pravidelného povinného očkovania v SR začala klesať približne od roku 2010.

95-percentná hranica zaočkovanosti, potrebná na zabezpečenie kolektívnej ochrany populácie proti osýpkam, nebola dosiahnutá v rámci základného očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke k 31. 8. 2017 v ročníkoch narodenia 2011 až 2015 v niektorých krajoch. Na okresnej úrovni hranicu 95% v zaočkovanosti nedosiahlo 36 okresov Slovenska.

Zdroj a ďalšie informácie v príspevku ÚVZ SR: Na protiepidemických opatreniach proti šíreniu osýpok spolupracuje viacero zložiek, budú v tom pokračovať naďalej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov