Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prostriedky mechanizmu na edukačné publikácie z POO na školský rok 2022/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytne školám z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v roku 2022 prostriedky mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky pre žiakov 3. – 9. ročníka základných škôl, 3. – 10. ročníka špeciálnych základných škôl a 1. – 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom podľa príslušných rámcových učebných plánov štátneho vzdelávacieho programu.

Škola pre  poskytnutie prostriedkov mechanizmu na nákup edukačných publikácií pre cudzie jazyky z POO vyplní formulár zverejnený na webovom sídle ministerstva školstva: https://prispevokucebnice.iedu.sk. Štatutár školy pre prihlásenie použije eduID školy a heslo (rovnaké ako používa pri vyplňovaní dotazníkov na účely zisťovania COVID údajov za školy, odosielaných MŠVVaŠ SR). Formulár bude školám dostupný od 07.04.2022 od 13:00 hod.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/prostriedky-mechanizmu-na-edukacne-publikacie-z-poo-na-skolsky-rok-20222023/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov