Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Projekt ,,Hodnotenie jedálnych lístkov MŠ a ZŠ“

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Čiastková správa k výsledkom analýz hodnotenia jedálnych lístkov v 3 MŠ za obdobie jeseň, zima

Pestrosť podávanej stravy v školských stravovacích zariadeniach je dôležitým kritériom pre optimálny psychomotorický vývin detí.

Projekt ,,Hodnotenie jedálnych lístkov MŠ a ZŠ“ sa sústredil na analýzu situácie v súvislosti s dodržiavaním všeobecných zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach spoločného stravovania detí.

Pozitívne bolo hodnotené nezaradzovanie údeného mäsa, údenín a epidemiologicky rizikových potravín do jedálneho lístka. V rámci obedov treba zvýšiť frekvenciu podávania bezmäsitého jedla, čerstvej a tepelne upravenej zeleniny, ako aj rýb. Naopak treba znížiť frekvenciu podávania sladkých jedál a sladených nápojov. Vo viacerých školských jedálňach bola zistená nízka frekvencia, prípadne absencia obilninovej závarky. Uvedené závarky sú prospešné pre tráviaci systém, nakoľko majú podobné nutričné zloženie ako obilninové kaše.

Na základe realizácie projektu počas zberu dát pracovníci RÚVZ odporúčajú zabezpečiť, aby pri skladbe jedálneho lístka a normovaní bolo správne zastúpenie jednotlivých druhov potravín tak, aby základné živiny a vitamíny boli dodávané v potrebnom množstve pre stravníkov jednotlivých vekových skupín podľa platnej legislatívy, zostavovať jedálne lístky a dodržiavať receptúry a technologickú prípravu pokrmov v súlade s Materiálno-spotrebnými normami určenými pre školské stravovanie, ktoré vychádzajú z obsahu výživových faktorov podľa OVD pre jednotlivé vekové kategórie stravníkov, ktoré sú uvedené vo Vestníku MZ SR Čiastka 4-5, dňa 19.Júna 2015, Ročník 63 a dodržiavať zásady pre zostavovanie JL podľa Prílohy č. 1 k Vyhláške MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.uvzsr.sk/docs/info/hdm/Sprava_JL_2022.pdf a https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=63&Itemid=70


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov