Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prognóza počtu žiakov a učiteľov podľa okresov do roku 2030

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na Slovensku chýba regionálna prognóza počtu žiakov a učiteľov, čo limituje odhady potrebných miest pre žiakov ako aj odhady počtu chýbajúcich učiteľov. Inštitút vzdelávacej politiky preto v spolupráci s Ekonomickým ústavom SAV vytvoril prognózu počtu žiakov a učiteľov na úrovni okresov s využitím mikrosimulačného nástroja. Model v každom roku simuluje základné procesy ako demografia, vzdelávanie a ekonomická aktivita.

Výsledky naznačujú mierny pokles v počte žiakov materských škôl po roku 2022 (východ Slovenska bude pomaly rásť aj v ďalších rokoch). Žiakov na základných školách by malo počas najbližších rokov pribúdať, a to predovšetkým v Bratislavskom kraji. Výrazný nárast počtu žiakov na stredných školách model prognózuje do roku 2027. Očakáva sa mierny pokles počtu študentov vysokých škôl do roku 2025, následne do roku 2030 sa hodnoty priblížia k súčasným. Na Slovensku bude v najbližších rokoch chýbať každý rok dodatočných 1 600 – 2 100 učiteľov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/komentar-012023-prognoza-poctu-ziakov-a-ucitelov-podla-okresov-do-roku-2030/?fbclid=IwAR26kN_fN-85Waa5XOG5m80QCuFNAP6QMTmm5INWQRsDxL16z_tNx2IJPdg


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov