Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR určilo podľa § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach na stredné školy pre školský rok 2020/2021.

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu sa vzťahuje aj na triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním. 2. Pre stredné školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín sú profilové predmety doplnené o vyučovací jazyk strednej školy. 3. Na prijímacie skúšky na stredných školách môžu byť určené najviac tri profilové predmety.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/15231.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov