Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Profesijné organizácie zaoberajúce sa predprimárnym vzdelávaním vydali stanovisko k lesným klubom

Kategória: Aktuality Autor/i: ww.spv-zv.sk

Profesijné organizácie zaoberajúce sa predprimárnym vzdelávaním Rada pre rozvoj materských škôl, Spoločnosť pre predškolskú výchovu a Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, Slovenská asociácia pedagogiky raného detstva a Slovenská komora učiteľov vyjadrujú stanovisko k návrhu poslancov Radovana Slobodu a Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 

V súvislosti so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania a jeho sprístupnením pre všetky skupiny detí sa na pozadí odohráva snaha o „legitimizovanie“ niektorých foriem organizovaných skupín detí ako poskytovateľov predprimárneho vzdelávania. Ide o otvorenie systému vzdelávania pre iných aktérov ako doposiaľ.

Stanovisko: https://www.spv-zv.sk/products/stanoviskok-lesnym-skolkam/

Zdroj: https://www.spv-zv.sk/products/stanoviskok-lesnym-skolkam/

 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov