Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Proces zavádzania kurikulárnych zmien - infosemináre

Kategória: Aktuality Autor/i: mpc-edu.sk

Na informačnom seminári budú odprezentované východiská zmien v kurikule základného vzdelávania. Na konkrétnej ukážke uvedieme zmeny v novom Štátnom vzdelávacom programe (ŠVP) s priamou väzbou na vzdelávacie štandardy a predstavíme tiež implementačný plán zavádzania nového ŠVP s podporou pre školy.

9. 5. 2023

Záznamy z online diskusií o zmenách vo vzdelávacích oblastiach

V druhej polovici apríla zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže online diskusie. Autorské tímy nového Štátneho vzdelávacieho programu tu predstavili schválené štandardy pre jednotlivé vzdelávacie oblasti. Diskusií sa zúčastnili 1240 ľudí, z nich takmer 90 % tvorili učitelia a učiteľky základných škôl. 

Záznamy online diskusií: https://vzdelavanie21.sk/zmeny-v-obsahu-a-forme-vzdelavania/zaznamy-online-diskusie-zmeny-vo/

Zdroj: https://vzdelavanie21.sk/pozrite-si-zaznamy-webinarov/

 18. 6. 2023

Termíny infoseminárov od 19. júna do 23. júna

Proces zavádzania kurikulárnych zmien v základnom vzdelávaní.

Prihlasovanie na informačný seminár je podmienené registráciou v centrálnom informačnom systéme NIVaM. Ak máte problém s prihlasovaním alebo registráciou do systému, kontaktujte riaditeľa či riaditeľku príslušného krajského pracoviska NIVaM. Krajské pracoviská NIVaM zaslali v priebehu apríla pozvánku na účasť na každú základnú školu v ich pôsobnosti. Za každú školu má rezervované miesto riaditeľ či riaditeľka a jeden zástupca učiteľského zboru. Ak kapacita podujatia povoľuje, zúčastniť sa môžu aj ďalší učitelia a učiteľky zo základných škôl daného okresu.

Zdroj: https://vzdelavanie21.sk/zoznam-infoseminare-prihlasovanie/

 12. 6. 2023

Termíny infoseminárov od 12. júna do 16. júna

Proces zavádzania kurikulárnych zmien v základnom vzdelávaní.

Prihlasovanie na informačný seminár je podmienené registráciou v centrálnom informačnom systéme NIVaM. Ak máte problém s prihlasovaním alebo registráciou do systému, kontaktujte riaditeľa či riaditeľku príslušného krajského pracoviska NIVaM. Krajské pracoviská NIVaM zaslali v priebehu apríla pozvánku na účasť na každú základnú školu v ich pôsobnosti. Za každú školu má rezervované miesto riaditeľ či riaditeľka a jeden zástupca učiteľského zboru. Ak kapacita podujatia povoľuje, zúčastniť sa môžu aj ďalší učitelia a učiteľky zo základných škôl daného okresu.

Zdroj: https://vzdelavanie21.sk/zoznam-infoseminare-prihlasovanie/

 4. 6. 2023

Termíny infoseminárov od 4. júna do .9 júna

Proces zavádzania kurikulárnych zmien v základnom vzdelávaní.

Prihlasovanie na informačný seminár je podmienené registráciou v centrálnom informačnom systéme NIVaM. Ak máte problém s prihlasovaním alebo registráciou do systému, kontaktujte riaditeľa či riaditeľku príslušného krajského pracoviska NIVaM. Krajské pracoviská NIVaM zaslali v priebehu apríla pozvánku na účasť na každú základnú školu v ich pôsobnosti. Za každú školu má rezervované miesto riaditeľ či riaditeľka a jeden zástupca učiteľského zboru. Ak kapacita podujatia povoľuje, zúčastniť sa môžu aj ďalší učitelia a učiteľky zo základných škôl daného okresu.

Zdroj: https://vzdelavanie21.sk/zoznam-infoseminare-prihlasovanie/

29. 5. 2023

Termíny infoseminárov od 29. mája do 2. júna

Proces zavádzania kurikulárnych zmien v základnom vzdelávaní.

Prihlasovanie na informačný seminár je podmienené registráciou v centrálnom informačnom systéme NIVaM. Ak máte problém s prihlasovaním alebo registráciou do systému, kontaktujte riaditeľa či riaditeľku príslušného krajského pracoviska NIVaM. Krajské pracoviská NIVaM zaslali v priebehu apríla pozvánku na účasť na každú základnú školu v ich pôsobnosti. Za každú školu má rezervované miesto riaditeľ či riaditeľka a jeden zástupca učiteľského zboru. Ak kapacita podujatia povoľuje, zúčastniť sa môžu aj ďalší učitelia a učiteľky zo základných škôl daného okresu.

Zdroj: https://vzdelavanie21.sk/zoznam-infoseminare-prihlasovanie/

22. 5. 2023

Termíny infoseminárov od 22. mája do 26. mája

Proces zavádzania kurikulárnych zmien v základnom vzdelávaní.

Prihlasovanie na informačný seminár je podmienené registráciou v centrálnom informačnom systéme NIVaM. Ak máte problém s prihlasovaním alebo registráciou do systému, kontaktujte riaditeľa či riaditeľku príslušného krajského pracoviska NIVaM. Krajské pracoviská NIVaM zaslali v priebehu apríla pozvánku na účasť na každú základnú školu v ich pôsobnosti. Za každú školu má rezervované miesto riaditeľ či riaditeľka a jeden zástupca učiteľského zboru. Ak kapacita podujatia povoľuje, zúčastniť sa môžu aj ďalší učitelia a učiteľky zo základných škôl daného okresu.

Zdroj: https://vzdelavanie21.sk/zoznam-infoseminare-prihlasovanie/

13. 5. 2023

Termíny infoseminárov od 15. mája do 19. mája

Proces zavádzania kurikulárnych zmien v základnom vzdelávaní.

Prihlasovanie na informačný seminár je podmienené registráciou v centrálnom informačnom systéme NIVaM. Ak máte problém s prihlasovaním alebo registráciou do systému, kontaktujte riaditeľa či riaditeľku príslušného krajského pracoviska NIVaM. Krajské pracoviská NIVaM zaslali v priebehu apríla pozvánku na účasť na každú základnú školu v ich pôsobnosti. Za každú školu má rezervované miesto riaditeľ či riaditeľka a jeden zástupca učiteľského zboru. Ak kapacita podujatia povoľuje, zúčastniť sa môžu aj ďalší učitelia a učiteľky zo základných škôl daného okresu.

Zdroj: https://vzdelavanie21.sk/zoznam-infoseminare-prihlasovanie/

5. 5. 2023

Termíny infoseminárov od 9. mája do 12. mája

Proces zavádzania kurikulárnych zmien v základnom vzdelávaní.

Krajské pracovisko NIVaM:

Prihlasovanie na informačný seminár je podmienené registráciou v centrálnom informačnom systéme NIVaM. Návod na registráciu nájdete tu: https://mpc-edu.sk/pages/manualy/Navod_na_registraciu.pdf. Ak máte problém s prihlasovaním alebo registráciou do systému, kontaktujte riaditeľa či riaditeľku príslušného krajského pracoviska NIVaM. Kontakty nájdete tu: https://nivam.sk/kontakt/dalsie-kontakty/. Krajské pracoviská NIVaM zaslali v priebehu apríla pozvánku na účasť na každú základnú školu v ich pôsobnosti. Za každú školu má rezervované miesto riaditeľ či riaditeľka a jeden zástupca učiteľského zboru. Ak kapacita podujatia povoľuje, zúčastniť sa môžu aj ďalší učitelia a učiteľky zo základných škôl daného okresu.

Zdroj: https://vzdelavanie21.sk/zoznam-infoseminare-prihlasovanie/

1. 5. 2023

Termíny infoseminárov od 2. mája do 5. mája

Proces zavádzania kurikulárnych zmien v základnom vzdelávaní. Krajské pracovisko NIVaM v:

Krajské pracoviská NIVaM zaslali v priebehu apríla pozvánku na účasť na každú základnú školu v ich pôsobnosti. Za každú školu má rezervované miesto riaditeľka či riaditeľka a jeden zástupca učiteľského zboru. Ak kapacita podujatia povoľuje, zúčastniť sa môžu aj ďalší učitelia a učiteľky zo základných škôl daného okresu.

Kontakt na krajské pracovisko, ktoré podujatie zastrešuje: https://nivam.sk/kontakt/dalsie-kontakty/

Zdroj: https://vzdelavanie21.sk/seminare-2maj-5maj/

28.4. 2023

Informačné semináre

Program podujatia: 

  • Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania
  • Porovnanie terajšieho stavu s očakávaným stavom – kam smerujeme
  • Implementačný plán zavádzania nového ŠVP
  • Diskusia

Vzdelávacie skupiny - možnosť prihlásenia sa TU.

Ďalšie informácie: https://vzdelavanie21.sk/

Zdroj: https://mpc-edu.sk/sk/edu/program/1022?tab=2&fbclid=IwAR0gaD5HPw96UZJo6UUpWnYSxTI3vMaYlammcrXxSXNs2Fq9sGrKZWQXe08


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov