Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike - súťaž

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

ŠPÚ v spolupráci s MŠVVaŚ SR, MZV a SK UNESCO vyhlasuje 3. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Do súťaže sa môžu zapojiť učitelia všetkých vyučovacích predmetov, nakoľko téma je veľmi široká, napr. pamiatky UNESCO, prírodné rezervácie UNESCO, chránené oblasti UNESCO, podpora demokratických myšlienok, inštitúcia UNESCO a pod. Učiteľ predloží 1 metodický list s témou UNESCO. Termín ukončenia súťaže je 15. október 2019. Autori najlepších metodických listov budú odmenení cenou vo výške 200 eur.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.statpedu.sk/sk/sutaze/pritomnost-unesco-vo-vzdelavani-slovenskej-republike/3-rocnik-sutaze/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov