Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Aktuality  

Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

MŠVVaŠ SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie oznamuje žiadateľom, že do 31. 03. 2020 je možné predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania žiadosti o poskytnutie predmetného príspevku. 

Výzva na predkladanie žiadostí a všetky potrebné informácie sú k dispozícii na webovom sídle  Štátneho inštitútu odborného vzdelávania www.siov.sk, webovom sídle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR www.minedu.sk.

 Zdroj a ďalšie informácie: https://siov.sk/oznamenie-pre-ziadatelov-ze-do-31-03-2020/

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk